Lansarea filmului documentar cu titlul „Alexandru Bernardazzi – contribuții la estetica orașului Chișinău. 190 de ani de la naștere”.

2021-07-07 15:03
Pe data de 6 iulie 2021, ora 14.00, la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, în cadrul unei mese rotunde pe tema creației lui Alexandru Bernardazzi a fost lansat un film documentar cu titlul „Alexandru Bernardazzi – contribuții la estetica orașului Chișinău. 190 de ani de la naștere”. Acest film realizat în formă de prelegere, care are la bază cercetări științifice, face parte a proiectului Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii, director Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal.

Prelegerea, ținută de Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie, valorizează creația arhitectului Alexandru Bernardazzi din Chișinău, dar și din întreg spațiul basarabean de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Spectatorilor li se oferă, într-o impecabilă regie vizuală, informații și documente inedite, extrase din Arhiva Națională a Republicii Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și din alte surse, despre activitatea arhitectului la Chișinău, cu date biografice privind traseul profesional, dar și evenimente din familie. Faimosului arhitect a marcat puternic și a creat imaginea orașului Chișinău, proiectând clădiri frumoase și alte obiecte urbanistice. Autorii prelegerii descriu edificiile, definesc stilul bernardazzian și rolul arhitectului în contextul vremurilor și a artei în general.  
 
Filmul constituie primul episod dintr-un serial de filme despre Chișinău care urmează să apară până la sfârșitul acestui an cu susținerea financiară a proiectului Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii din cadrul Universității de Stat din Moldova, precum și cu susținerea financiară a Direcției Cultură a Municipiului Chișinău.

Organizatorii evenimentului: Direcția Cultură a Municipiului Chișinău, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova în cadrul proiectul de cercetare „Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, Revistă de studii culturale și literatură „DIALOGICA” în parteneriat cu Asociația obștească Comitetul național ICOM Moldova.