Lansarea Proiectului cultural de weekend „Dialog social cu chișinăuenii”

2021-05-21 14:07
 Direcția Cultură a Consiliului Municipal Chișinău informează despre organizarea activităților din cadrul Proiectului cultural de weekend „Dialog social cu chișinăuenii”. Manifestările cultural-artistice se vor desfășura în perioada 22 - 23 mai 2021, ora 11:00 - 14:00, în două locații ale municipiului Chișinău: Scuarul „Mihai Eminescu” și Parcul „Valea Trandafirilor”, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a infecției COVID-19.

          Inițierea Proiectului a rezultat din dorința de a diversifica formele de organizare a manifestărilor culturale în perioada pandemiei, având drept scop:
- valorificarea potențialului artistic a comunităților de artă, asigurarea schimbului de experiență, cunoaşterea şi comunicarea dintre generațiile de artiști și tinerii înzestraţi cu harul artelor;
- atragerea și valorificarea celor mai talentaţi copii și tineri din Școlile de Muzică,  Artă „Alexei Stârcea”, Arte plastice „Alexei Șciusev” din mun. Chișinău;
- implicarea eficientă a mijloacele mass-media în procesul de valorificare scenică şi promovare a potenţialului artistic şi creativ al tinerilor;
- stimularea interesul publicului pentru receptarea creaţiilor artistice autentice;
- promovarea tezaurului artistic autohton - colectivele artistice, valorile culturale din domeniul artelor vizuale, precum și patrimoniul cultural al orașului Chișinău, punând accent pe consolidarea dezvoltării managementului cultural și asigurând dialogul social cu spectatorii, în contextul situației create de pandemia COVID -19.
           
 
AGENDA EVENIMENTELOR
Data: 22 mai 2021
Ora: 11.00 - 14.00 

Locația: Scuarul „Mihai Eminescu”
Lansarea proiectului cultural de weekend  „Dialog social cu chișinăuenii”

În program:
 • Prezentarea proiectului cultural de weekend „Dialog social cu chișinăuenii”
 • Cuvânt de salut a domnului Ion CEBAN, Primar General al municipiului Chișinău;
 • Ceremonia de înmânare a Premiilor învingătorilor Concursului Municipal al diriginților de clasă cu genericul: „Diriginte, drag părinte”.
În conformitate cu ordinul DGETS nr.205 din 11.03.21, în perioada februarie mai 2021 s-a desfășurat  concursul municipal al diriginților de clasă  „Diriginte, drag părinte”, ediția a XII-a, 2021, în cadrul căruia au participat 20 de cadre didactice din de instituţiile de învăţământ primar, secundar ciclul I, II din municipiu.  (la etapa I- au fost 20 participanți)
În perioada 14 aprilie - 05  mai  2021 s-au desfășurat etapele II si III la care au  participat 17 de cadre didactice din următoarele instituţii de învăţământ primar, secundar ciclul I, II din municipiu. În cadrul ceremoniei vor fi înmânate 17 diplome.
 
 • Concert cu participarea laureaților Concursului Municipal de Interpretare Instrumentală „Roșu, Galben și Albastru” și elevii Școlii de muzică „Maria BIEȘU”
 • Atelier de creație cu genericul: „Modelăm vise în lut” și expoziție de lucrări din ceramică ale elevilor Școlii de Arte Plastice „Alexei Șciusev”.

Data: 23 mai 2021
Ora: 11.00 - 14.00 

Locația:  Parcul „Valea Trandafirilor”
Manifestare cultural-artistică cu genericul „Tinere talente” cu participarea elevilor Școlii de Arte „Alexei Stârcea”
 
În program:
 • Cuvânt de salut a domnului Ion CEBAN, Primar General al municipiului Chișinău;
 • Concert susținut de colectivele de elevi și profesori ai Școlii de Arte „Alexei Stârcea”.
 1. Corul mare de fete, dirijor Viola Julea
 2. Ansamblul chitariștilor ”Ciacona”, conducător  Cîsa Valentina
 3. Ansamblul  naiștilor,  profesor Albu Eugen
 4. Ansamblul coregrafic ”Meleag Basarabean”, conducător Jardan Ruslan
 5. Atelierul secției  Arta dramatică 
 6. Ansamblul vioriștilor ”Andante”, cond. Cuculschi Victoria, maeștri de concert Ștefan Luțenco, Cihicin Daniela
 7. Ansamblul folcloric „crizantema”, conducător Țurcan Ludmila
 8. Orchestra ”Ciuleandra”, dirijor Crețu Gheorghe
 9. Totalurile concursului „Creta fermecată”