• Registru privind executarea contractelor august 2020 a Directiei cultura a Primăriei mun. Chișinău
  •  


    
    

 • Registru privind executarea contractelor iulie 2020 a Directiei cultura a Primăriei mun. Chișinău
  •  

    
    

 • Registru privind executarea contractelor a Directiei cultura a Primăriei mun. Chișinău
  •  

    
    

 • Anunț
  •  

   DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU
   (mun. Chișinău, str. București, 68)
    
   COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE
    

             În baza totalizării rezultatelor concursului privind ocuparea funcției vacante de director  al Școlii de arte „Alexei Stârcea”,  în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației  nr.163 din 23.03.2015 și procesul - verbal al Comisiei de concurs din 22.07.2020, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii de arte ”Alexei Stîrcea” se declară dna Bogataia Irina.

    
    

 • Anunț
  •  


   DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU
   (mun. Chișinău, str. București, 68)
    
   COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE

    
             În baza totalizării rezultatelor concursului privind ocuparea funcției vacante de director  al Școlii de muzică ”Eugen Doga”,  în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației  nr.163 din 23.03.2015 și procesul - verbal al Comisiei de concurs din 22.07.2020, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii de muzică ”Eugen Doga” se declară dna Țurcanu Ala.
    

 • Anunț

  •   

 • Anunț

  •    

 • Raport semestrial de activitate sem. I 2020
  •     

    

 • Anunț
  •     

 • DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - A N U N Ț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante de director al Școlii de muzică - "Eugen Doga"
 • DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - A N U N Ț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante de director al Școlii de arte - "Alexei Stârcea"
 • Dispoziția nr. 99-d din 11 martie 2020 „Cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID -19 pe teritoriul municipiului Chișinău”
  •     

 • Jocurile Pitiene 2020
  •     
   Regulament 

   NOTĂ INFORMATIVĂ

   cu privire la  concepţia generală a  Jocurilor Pitiene (Jocurile  Delefice)


           Jocurile Pitiene (Jocurile Delfice) municipale pentru tineret se organizează în baza Programului de acţiuni  și  manifestări cultural-artistice al   Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău pentru anul 2020, sub patronajul Consiliului Național Delfic al Republicii Moldova,  CNRM pentru UNESCO. și își va desfășura activitatea conform prevederilor Regulamentului Festivalului Național al Tineretului „DELFIADA” și Regulamentului unic al Comitetului Internațional Delfic .
    
           Un răspuns concret la întrebarea provenienței Jocurilor Delfice nu există, dar indiscutabil este faptul  că fondatorul Jocurilor Delfice a fost Zeul Apolon (Pitianul) care a  inițiat aceste întreceri în domeniul artelor, în cinstea biruinței sale asupra vicleanului balaur Pifon. Asemenea este exact stabilit că în anticitate Jocurile erau numite Jocuri Pitiene.
           Jocurile Pitiene au fost menționate în operele lui Plutarh, Ovidius, Pindar, Herodot, Highin, Pausanias și alții. Datorită inscripțiilor în cinstea lui Aristotel și Kallisfen este concret stabilit că Jocurile Pitiene au început în anul 582 î.e.n.
           În cadrul acestor jocuri concurau cele mai mari talente ale poporului grec – poeţi, musicieni, actori, oratori etc. Pe tot parcusul desfăşurării Jocurilor Pitiene încetau războaele, de unde e şi distonul ajuns până la noi „Când muzele vorbesc, tunurile tac”. Ambele foruri, cu aceleaşi principii:”Contează participarea, şi nu învingerea”. Jocurile Delfice şi Olimpice au fost interzise în urmă cu 1600 ani.
           Jocurile Olimpice au fost revalorificate de Pierre de Coubertin.
          O nouă eră a Jocurilor Pitiene  (Jocurilor Delfice)  începe  în anul 1994 la  momentul  când  reprezentanţii a 19 ţări  au fondat organizaţia internaţională nonguvernamentală  -  Consiliul Internaţional Delfic.
          În anul 2000, la Moscova, un grup de lucru sub conducerea omului de afaceri Vl.N.Poneavin organuzează primele Jocuri Delfice Internaţionale. Printre ţările participante a fost şi Republica Moldova cu un potenţial artistic de excepţie: Ansamblul Academic „Joc”, Nelly Ciobanu, Liviu Ştirbu, maestrul fotograf Valeriu Volontir, violonistul Ilian Gârneţ, cunoscuţi pianişti, pictori, meşteri populari, care s-au întors în ţară învingători, cucerind mai multe medali  de  aur, argint şi bronză. În competiţiile de echipă, conform numărului de medalii obţinute, Republica Moldova s-a plasat pe locul II după Rusia.
          Tot în acest an, 2000, a fost fondat şi Consiliul Naţional Delfic al Republicii Moldova, al cărui preşedinte este ales compozitorul Constantin Rusnac, Secretar General al CNRM pentru UNRSCO, membru al  grupurilor de lucru ale Consiliului Delfic internaţional şi Consuliului Delfic al Ţărilor CSI.
          În septembrie 2002, în oraşul Breansk (Rusia) au fost organizate primele Jocuri   Delfice pentru Tineret al ţărilor  din spaţiul CSI. Rezultatul acestui for
   pentru republica Moldova sânt: 5 medalii de aur, 2 de argint, 3 de bronz  şi  8 diplome.
           În cadrul unei mese rotunde , organizate în perioada desfăşurării  competițiilor din Breansk, delegaţia Republicii Moldova, dând curs iniţiativei Preşedintelui Republicii Moldova, a transmis mesajul despre disponibilitatea repulicii noastre de a găzdui  ediţia a II-a a Jocurilor Delfice pentru Juniori din Ţările CSI.
           Întru executarea Hotărârii Şefilor de guvern ai ţărilor CSI din 18 septembrie  2003 şi conform  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1261 din 17  octombrie 2003 la Chişinău, în perioada 25 septembrie – 01 octombrie 2004, s-a  desfăşurat  ediţia a II-a a Jocurilor Delfice pentru Tineret  a ţărilor
   din spaţiul CSI.
   Jocurile Pitiene - 2020 (Jocurile Delfice) propuse spre organizare în municipiul Chișinău au ca scop implementrea ideiii Jocurilor Delfice ca For Suprem al Artelor, conservarea şi dezvoltarea moştenirii culturale, stabilirea unor relaţii interculturale trainice şi relaţiilor de prietenie între tinerii din comunitate.
               Organizarea şi desfăşurarea Jocurilor în teritoriul municipiului Chișinău ţine de competenţa Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Consiliul Naţional Delfic al Republicii Moldova, CNRM pentru UNESCO, susţinută logistic  de Consiliul Delfic Internațional și Consiliul pentru colaborare culturală a statelor-membre ale CSI.
             Jocurile se vor desfăşură sub patronajul Consiliului Național Delfic.
   Comitetul de organizare al Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău în conlucrare cu secțiile cultură, tineret și sport din municipiu vor coordona acţiunile de organizare şi desfăşurare a Jocurilor Pitiene-2020,   ediția I-a.

   Regulament 

 • Planul de achizitii 2020
  •         

 • Planul de achizitii 2021
  •         

 • Declaratia de raspundere manageriala
  •     

 • Informatia privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie -2020

    

 

 • Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii octombrie 2020 de către Direcția Cultură
 • Extras din Planul de activitate al Direcției Cultură a Consiliului municipal Chișinău pentru luna NOIEMBRIE, 2020 • Direcția Cultură anunță concurs cu privire la ocuparea funcției vacante de muzeograf în cadrul Muzeului de istorie a or. Chișinău.
 •  
  Extras din Planul de activitate a Direcției Cultură a Consiliului municipal Chișinău pentru luna DECEMBRIE, 2020 • Extras din Planul de activitate a Direcției Cultură a Consiliului municipal Chișinău pentru luna IANUARIE, 2020

 • Titlu Nou

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 
 • Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii FEBRUARIE, 2021 de către Direcția Cultură
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •